93-547 Łódź ul. Ciasna 19A tel. 684-23-52, 684-76-13, 684-64-12

Zamówienia publiczne

Praca

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stronie:

Ustawa o Zamówieniach Publicznych nakłada na nas obowiązek zamieszczania ogłoszeń o odbywających się przetargach na stronie internetowej. Strona ta powstała by spełnić wymagania tej Ustawy, dlatego jest ograniczona w swym wyglądzie do minimum. Mamy jednak nadzieję, że z czasem będziemy mogli przedstawić więcej informacji w atrakcyjniejszej formie.
© 2009-04-29 Administracja Nieruchomościami Łódź - Górna ''Zachód''